Przekazanie darowizny – proces krok po kroku

darowizna - umowa u notariusza

Przekazanie darowizny nie kończy się na zrobieniu przelewu czy przekazaniu drugiej osobie nieruchomości, przedmiotów wartościowych, czy prawa własnościowego do lokalu. Konieczne jest również sporządzenie umowy, zgłoszenia faktu przekazania darowizny do urzędu skarbowego i opłacenie należnego podatku. Dlatego warto dowiedzieć się, jak wygląda krok po kroku przekazanie darowizny.

Co jest uważane za darowiznę i jak ją przekazać?

Zgodnie z polskim prawem, darowizną mogą być zarówno pieniądze przekazane drugiej osobie, jak i przedmioty wartościowe (np. samochód, biżuteria), nieruchomości (nie tylko mieszkanie czy dom, ale i działka budowlana), a także prawa (np. własnościowe prawo do lokalu).

Przekazanie drugiej osobie darowizny w postaci działki budowlanej, mieszkania lub domu wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Pamiętaj, że w kancelarii notarialnej musi pojawić się zarówno osoba, która chce przekazać darowiznę, jak i ta, która jest nią obdarowywana. Oprócz sporządzenia aktu notarialnego, w przypadku nieruchomości, która ma księgę wieczystą, konieczne będzie zrobienie wpisu do niej.

Dobrze jest zgłosić się po pomoc do notariusza również w przypadku przekazywania drugiej osobie przedmiotów wartościowych. Choć nie jest to konieczne, ponieważ umowa będzie ważna również w przypadku spełnienia jej warunków.

A co, jeśli chcesz przekazać komuś pieniądze? Możesz zostać zwolniony z obowiązku zapłacenia podatku, jeśli otrzymujesz je od najbliższej rodziny (tj. małżonka, rodziców, rodzeństwa, dziecka, dziadka, babci, wnuków, pasierba lub pasierbicy), o ile przedłożysz stosowane dokumenty w urzędzie skarbowym. Jeśli otrzymujesz pieniądze od dalszej rodziny, czy osób niespokrewnionych, kwota podatku może wynosić 0 zł pod warunkiem, że nie przekroczysz pewnej kwoty.

Jeśli w przypadku przekazania pieniędzy, czy przedmiotów wartościowych, zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy notariusza, nie musisz samodzielnie załatwiać formalności w urzędzie skarbowym. W sytuacji, gdy darowizna jest przekazywana w formie aktu notarialnego, obowiązek jej zgłoszenia przechodzi na urzędnika.