Jak zawrzeć umowę darowizny?

umowa darowizny konskie

Umowa darowizny to dokument prawny, za pomocą którego darczyńca zobowiązuje się do przekazania bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowywanej osoby. Kwestie darowizn regulowane są przez przepisy kodeksu cywilnego, a dokładniej art. 888 – art. 902.

Jak zawrzeć umowę darowizny?

Aby zawrzeć umowę darowizny, niezbędne jest złożenie przez obie strony (darczyńcę i obdarowanego) stosownych oświadczeń (tzw. oświadczeń woli). Osoba obdarowana może złożyć swoje oświadczenie w dowolnej formie (o ile przedmiotem darowizny nie jest nieruchomość), a szczególnie w formie ustnej, dorozumianej, pisemnej, pisemnej z urzędowo poświadczoną datą, dokumentowej i pisemnej z notarialnie lub urzędowo poświadczonymi podpisami.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, oświadczenie złożone przez darczyńcę powinno mieć charakter aktu notarialnego. Jeśli jednak umowa darowizny została zawarta bez notariusza, ale zobowiązanie zostało prawidłowo wypełnione, to taki dokument również jest ważny w świetle prawa. Wyjątkiem są darowizny nieruchomości – w tym przypadku umowa zawsze musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Aby umowa darowizny mogła zostać zawarta, niezbędne jest przygotowanie przez obie strony potrzebnych danych i dokumentów. Należą do nich m.in. informacje na temat wartości rynkowej przedmiotu umowy, akt poświadczenia własności czy zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od darowizny został prawidłowo opłacony.

Umowa darowizny a notariusz

W zależności od tego, czego dotyczy umowa darowizny, notariusz może okazać się niezbędny. Dotyczy to przede wszystkim przekazywania nieruchomości i gruntów. Z zasady każda umowa darowizny powinna zostać podpisana przed notariuszem, jednak tak jak wspomnieliśmy, jeśli do przekazania mienia już doszło i darowizna nie dotyczy nieruchomości, nie ma konieczności przygotowywania aktu notarialnego.

Warto jednak mieć na uwadze, że umowa notarialna jest rzetelnym i wiarygodnym dowodem przekazania zobowiązanego świadczenia, a jej brak może wiązać się z licznymi komplikacjami w przyszłości.