Kiedy można odrzucić spadek?

notariusz spadek

Nie dla każdego spadkobiercy moment odczytania ostatniej woli zmarłego wiąże się z szybkim wzbogaceniem. Niekiedy oznaczać może prawdziwe kłopoty – długi. Na szczęście polskie prawo przewiduje możliwość odrzucenia niechcianego spadku. Kiedy można skorzystać z takiego prawa?

Odrzucenie spadku – kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Spadek stanowi zbiór wszystkich praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym zmarłego. Wraz z jego śmiercią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą bezpośrednio na jedną lub kilka osób, które są uprawnione do dziedziczenia.

Co do zasady, każdy spadkobierca ma możliwość przyjęcia lub odrzucenia spadku. Wówczas, spadek przechodzi z tej osoby, na kolejnego spadkobiercę. Szczególną uwagę na te zapisy powinni zwrócić rodzice. Ich odrzucenie spadku skutkować będzie bezpośrednim przeniesieniem na kolejnych spadkobierców, czyli dzieci.

Kiedy można odrzucić spadek?

Ustawa przewiduje 3 ścieżki wyboru dla wszystkich spadkobierców:

  1. Przyjęcie spadku wprost, bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe,
  2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe),
  3. Odrzucenie spadku.

Ten ostatni wariant jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem, w sytuacji, gdy zadłużenie zmarłego przewyższa potencjalne korzyści z przyjęcia spadku.

Aby odrzucenie spadku było skuteczne, należy bezwzględnie przestrzegać zachowania obowiązujących ram czasowych. Każdy spadkobierca ma pół roku na dopełnienie formalności związanych ze zrzeczeniem się praw do spadku.

Jak odrzucić spadek?

Właśnie dowiedziałeś się, że masz otrzymać niekorzystny spadek? Notariusz pomoże Ci uwolnić się od długów, które obciążały zmarłego. Dla skuteczności odrzucenia spadku wystarczy odpowiednio sporządzony akt notarialny, który zostanie przez Ciebie złożony nie później, niż 6 miesięcy od dnia, w którym nabyłeś prawo spadkowe.

Jeśli posiadasz dzieci, pamiętaj, by również w ich imieniu zrzec się spadku. W przeciwnym razie konieczność uregulowania zobowiązań zmarłego przejdzie na małoletnie dzieci.