Zakładanie księgi wieczystej i czynności notarialne z tym związane

księgi wieczyste notariusz

Choć założenie księgi wieczystej zgodnie z zapisami Ustawy o księgach wieczystych nie wskazuje terminu, w jakim należy dopełnić formalności, to w praktyce warto zadbać o to, by nieruchomość posiadała taki dokument. W księdze wieczystej znajdują się wszystkie kluczowe informacje dotyczące jej stanu prawnego, co może się okazać kluczowe podczas planowanej sprzedaży mieszkania lub domu. Jeśli nie wiesz, jak przystąpić do procedury założenia księgi wieczystej, możesz skorzystać z pomocy notariusza, który w Twoim imieniu załatwi wszelkie formalności.

Na czym polega założenie księgi wieczystej?

Założenie księgi wieczystej należy do czynności administracyjnych, której dopełnienie narzuca na posiadaczy nieruchomości Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z jej wykładnią właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Choć zastosowanie słowa „niezwłocznie” nie określa konkretnego terminu, to warto możliwie jak najszybciej dopełnić kluczowych formalności.

Osoby, które stoją przed koniecznością założenia księgi wieczystej, mogą to zrobić samodzielnie, lub skorzystać ze wsparcia kancelarii notarialnej. Notariusz w imieniu właściciela zajmie się żmudnym procesem administracyjnym.

Czynności notarialne związane z założeniem księgi wieczystej

Aby spełnić obowiązek administracyjny związany z założeniem księgi wieczystej, właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Do wniosku konieczne jest dołączenie załączników:

  • wypis i wyrys z kartoteki budynków lub rejestru gruntów,
  • dokument poświadczający prawo własności poświadczony przez obecnego właściciela oraz osobę, od której zakupiono nieruchomość.

Należy przy tym pamiętać, że również do powyższych dokumentów konieczne jest załączenie dodatkowych formularzy, w tym KW-ZAD, KW-WU, KW-OZN oraz KW-PP. Kancelaria notarialna w Końskich, posiadając odpowiednie doświadczenie, pozwoli w prosty sposób uporać się z całym procesem, dając właścicielowi czas na urządzanie nowego mieszkania.