Podział majątku po rozwodzie

podział majątku u notariusza

Rozwód stanowi o ostatecznym zakończeniu małżeństwa. Jest to jedna z bardziej stresujących sytuacji dla obu stron, zwłaszcza w momencie dzielenia majątku, który na ogół obejmuje takie dobra jak dom, samochód czy firma. W związku z tym nasuwają się pytania o to, w jaki sposób i gdzie dokonać podziału majątku, aby proces ten przebiegł sprawnie i skutecznie? 

Majątek wspólny a majątek osobisty

Należy mieć świadomość, że majątek małżonków można podzielić na majątek wspólny i majątek osobisty. Zasadniczo podziałowi podlega właśnie ten pierwszy, jednak należy pamiętać o tym, że podczas podziału dokonuje się również rozliczeń, które dotyczą majątku osobistego. Do majątku wspólnego możemy zaliczyć m.in. dochody, wynagrodzenia czy przedmioty stanowiące element gospodarstwa domowego, z których korzystali małżonkowie. Podziału majątku można dokonać na dwa sposoby, a mianowicie za pomocą wszczęcia oddzielnego postępowania sądowego lub umowy zawartej między stronami przed notariuszem. Nie zaleca się jednak wszczynania postępowania z uwagi na wiążące się z tym wysokie koszty oraz ogromną ilość czasu, którą pochłonie cały proces. Umowa zawarta u notariusza jest więc bardziej praktyczna. 

Podział majątku u notariusza

Miejscem, w którym można zawrzeć umowę dotyczącą podziału majątku, jest kancelaria notarialna. Umowa występuje w formie aktu notarialnego, która zalecana jest zwłaszcza wtedy, gdy majątek małżonków obejmuje nieruchomości. 

Notariusz jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem niż kolejne postępowanie sądowe. W ten sposób obie strony unikną ogromnych kosztów procesu. Ponadto umowa u notariusza nie wymaga zbędnych formalności, które miałyby miejsce w przypadku postępowania sądowego. Nie będzie również konieczne korzystanie z usług pełnomocnika czy rzeczoznawcy. Sporządzenie umowy u notariusza jest przede wszystkim mniej czasochłonne niż postępowanie sądowe. Szczególnie w sytuacji, w której małżonkowie są zgodni. W takich okolicznościach podpisanie umowy może nastąpić w przeciągu zaledwie kilku dni.