Sprzedaż działki – jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem u notariusza?

akt notarialny końskie

Sprzedaż działki wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Brak nawet jednego z kluczowych dokumentów sprawia, że konieczne jest umówienie kolejnego spotkania. Jeśli zależy Ci na szybkim sfinalizowani transakcji, powinieneś dokładnie się przygotować. Jakie dokumenty należy zgromadzić przed umówieniem spotkania?

Spotkanie u notariusza – podstawowe dokumenty

Planujesz sporządzić akt notarialny w Końskich? Wobec tego powinieneś odpowiednio się przygotować. Poniżej przedstawiamy szczegółową listę dokumentów, niezbędnych podczas sprzedaży działki:

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający podstawę nabycia działki,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na określenie przeznaczenia działki,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości lub opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • strony umowy,
 • cena sprzedaży, a także informacje dotyczące sposobu zapłaty oraz wymagane terminy zapłaty,
 • warunki oraz data wydania działki.

Sprzedaż działki u notariusza – jakie dokumenty dodatkowe?

Poza podstawowymi dokumentami, które bezwzględnie będą wymagane podczas sprzedaży działki, notariusz może wymagać również dodatkowych dokumentów. Jednak konieczność ich przedłożenia, jest ściśle związana z określonymi kryteriami. Wśród najczęściej spotykanych, dodatkowych dokumentów można wymienić:

 • wyciąg z wykazu zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów, z wyrysem z maty ewidencyjnej, decyzja zatwierdzająca podział – jeżeli działka powstała poprzez podział gruntu, który nie został uwzględniony w księdze wieczystej na dzień sprzedaży działki,
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia działki na podstawie wskazanych w ustawie tytułów,
 • oświadczenie lub zaświadczenie banku, o ustanowieniu hipoteki – jeżeli kupujący planuje ustanowienie hipoteki.