Umowa o dożywocie czy darowizna?

notariusz przysucha

Różnica pomiędzy umową darowizny a umową dożywocia dotyczy przede wszystkim przedmiotu, który ma być przekazany drugiej osobie. Jest bowiem wskazane, iż przedmiotem darowizny może być dowolny przedmiot tj., pieniądze, nieruchomość, a także rzecz ruchoma. Natomiast, jeśli chodzi o umowę dożywocia, to może ona dotyczyć tylko nieruchomości.

Darowizna może być sporządzona dowolnej formie (z wyjątkiem nieruchomości, gdzie wymagany jest akt notarialny), natomiast umowa dożywocia tylko w formie aktu notarialnego, w przeciwnym wypadku będzie nieważna. 

Umowa dożywocia

Umowa polega na tym, iż właściciel nieruchomości przekazuje do niej prawa na drugą osobę, w zamian za dożywotnią opiekę. Oznacza to zazwyczaj wspólne mieszkanie z przekazującym nieruchomość, opieka nad nim oraz zapewnienie mu odpowiednich warunków życia. Obdarowany po śmierci właściciela nieruchomości posiada też takie samo prawo do pozostałej części majątku jak reszta rodziny. Nie można go też zobowiązać do spłaty długów i zachowku. Obdarowany zobowiązany jest także zorganizować pochówek. Kancelaria notarialna, w której sporządzamy taką umowę,  poinformuje nas,  na jakich dokładnie zasadach się opiera się umowa dożywocia.

Umowa darowizny – charakterystyka

Umowa darowizny polega na nieodpłatnym przekazaniu dowolnego przedmiotu drugiej osobie. Umowa ta może również nakładać na nią też określone zobowiązania wobec darczyńcy. Obdarowywany musi takie narzucone obowiązki potwierdzić. Przykładowo, jeśli sytuacja darczyńcy pogorszy się tak, iż nie będzie on w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, to zadaniem obdarowanego będzie jej wsparcie. Jeśli osoba obdarowana nie chce lub nie może spełnić takiego zobowiązania, to może zwrócić darowiznę lub jej wartość.